ที่ตั้งสาขาทั้งหมด

      บี เบทเทอร์ ฟาร์ม เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 14 สาขา อยู่ในกรุงเทพมหานคร (8 สาขา) นนทบุรี (2 สาขา) นครปฐม (1 สาขา) สมุทรสาคร (1 สาขา) มุกดาหาร (1 สาขา) และระยอง (1 สาขา)