ที่ตั้งสาขาทั้งหมด

      บี เบทเทอร์ ฟาร์ม เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 11 สาขา อยู่ในกรุงเทพมหานคร (5 สาขา) นนทบุรี (2 สาขา) นครปฐม (1 สาขา) สมุทรสาคร (2 สาขา) และมุกดาหาร (1 สาขา)