หลังจากที่คุณได้รับหมายเลขพัสดุ (Tracking Number) ทางอีเมล์หรือได้รับทาง LINE@ แล้ว คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุของคุณได้ (หลังเวลา 18:00 น. ในวันที่ได้รับหมายเลขพัสดุ) โดยคลิกโลโก้ บริษัทฯ ที่เราแจ้งการจัดส่ง

ems express