3M PM 2.5 Respirator 9501 (แพ็ค 5 ชิ้น)

฿165.00

ปกป้องผู้ใช้งานจากฝุ่นละออง เหมาะสำหรับการทำงานประเภทงานเจียร งานพ่นทราย งานปัดกวาดฝุ่นละออง งานบรรจุ และพื้นที่การทำงานที่มีฝุ่นอยู่ทั่วไป

แบรนด์
7amino (0)
Active (0)
Alcon (2)
aLGy (2)
Amsel (1)
Bayer (1)
Beurer (3)
CDR (2)
CG210 (5)
D24 (4)
Dettol (6)
Doctor (7)
Durex (14)
Ezerra (5)
Fos (2)
Futuro (19)
Hashi (11)
Hicee (2)
I-COCO (1)
ILHWA (0)
Lynae (4)
Nipro (9)
Noal (0)
O labo (5)
Omron (4)
Proflex (20)
Racer (2)
Ray (1)
Renu (3)
Scagel (4)
Scholl (4)
Stada (1)
Toby (4)
Tomei (5)
Vicks (3)
Vistra (11)
Yibon (0)