เงือนไขสำหรับการคืนสินค้า:
  • คุณสามารถส่งคืนสินค้าได้ ในกรณี สินค้ามีตำหนิ ชำรุด ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือหมดอายุ
  • กรณีเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ คุณสามารถส่งคืนสินค้าได้แต่กล่องพัสดุต้องไม่ชำรุดและต้องไม่ได้แกะออก
  • มีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถคืนได้ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจหรือไม่ต้องการ จากกฎข้อบังคับหรือเงื่อนไขทางด้านสุขอนามัย สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ในรายการชื่อต่อไปนี้ คือ สินค้าในหมวดหมู่ความงาม และหมวดหมู่วิตามินอาหารเสริม

* คุณสามารถเลือกหมายเลขใบสั่งซื้อของคุณได้ เพียงล็อคอินเข้าบัญชีคุณ

    [wooorders wooorders-517]