บี เบทเทอร์ ฟาร์ม เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

  • ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น ยอดซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท ขึ้นไป
  • ให้บริการเฉพาะกรุงเทพมหานคร
  • สั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้น ภายในเวลา 9:00 - 15:00 น.
  • บริการจัดส่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • กรณีสินค้าหมดและมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกลับหลังการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้บริการส่งเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง
  • รายละเอียดค่าบริการสำหรับส่งสินค้า
 ยอดซื้อตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไปยอดซื้อ 2,000 - 4,999 บาท
เฉพาะเขตกรุงเทพฯกรุงเทพฯ
ชำระเพิ่ม150 บาท250 บาท


ตัวอย่าง
บริการจัดส่งเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง

 สั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นลูกค้าจะได้รับสินค้า
ตัวอย่างที่ 19:00ภายในเวลา 15:00
ตัวอย่างที่ 214:00ภายในเวลา 20:00
ตัวอย่างที่ 317:00ภายในเวลา 15:00 ของวันถัดไป