เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Accounting Officer)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
– มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

– บันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย และบัญชีแยกประเภท
– ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี
– จัดเตรียมและสรุปเอกสารวางบิล
– บันทึก ตรวจนับ สต็อกสินค้าต่างๆ
– ติดต่อประสานงานสำนักบัญชี
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ)

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ประสบการณ์ 0-3 ปี

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
  สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)

  Brands
  7amino (0)
  Active (0)
  Alcon (2)
  aLGy (2)
  Amsel (1)
  Bayer (1)
  Beurer (2)
  CDR (2)
  CG210 (2)
  D24 (0)
  Dettol (4)
  Doctor (7)
  Durex (5)
  Ezerra (5)
  Fos (2)
  Futuro (9)
  Hashi (11)
  Hicee (2)
  I-COCO (1)
  ILHWA (0)
  Lynae (2)
  Nipro (9)
  Noal (0)
  O labo (2)
  Omron (1)
  Proflex (14)
  Racer (1)
  Ray (0)
  Renu (3)
  Scagel (3)
  Scholl (1)
  Stada (1)
  Toby (5)
  Tomei (5)
  Vicks (3)
  Vistra (11)
  Yamada (1)
  Yibon (0)