เจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริการลูกค้า (Admin Support & Customer Service Officer)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น สนใจรายละเอียดของงานที่ทำ
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจา และการประสานงานได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการเรียนรู้ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
– มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างดี
– อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับมารตฐาน
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่รับผิดชอบ

Administration Support Duties
– ติดต่อประสานงานกับสาขา จัดการเอกสารต่างๆ แก่พนักงาน
– ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานให้กับบริษัท
– จัดการเอกสารวางบิล และประสานงานฝ่ายบัญชี
– จัดการธุระต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร และดูแลสำนักงานให้เป็นระเบียบ
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Customer Service duties:
– ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลทั่วไปลูกค้าออนไลน์ (ทางโทรศัพท์, Line, Facebook, Email)
– ประสานงานขายออนไลน์และจัดเตรียมสินค้าออนไลน์

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ)

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ประสบการณ์ 0-3 ปี

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์
เงินเดือน 15,000 – 22,000 บาท

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
  สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)

  Brands
  7amino (0)
  Active (0)
  Alcon (2)
  aLGy (2)
  Amsel (1)
  Bayer (1)
  Beurer (2)
  CDR (2)
  CG210 (2)
  D24 (0)
  Dettol (4)
  Doctor (7)
  Durex (5)
  Ezerra (5)
  Fos (2)
  Futuro (9)
  Hashi (11)
  Hicee (2)
  I-COCO (1)
  ILHWA (0)
  Lynae (2)
  Nipro (9)
  Noal (0)
  O labo (2)
  Omron (1)
  Proflex (14)
  Racer (1)
  Ray (0)
  Renu (3)
  Scagel (3)
  Scholl (1)
  Stada (1)
  Toby (5)
  Tomei (5)
  Vicks (3)
  Vistra (11)
  Yamada (1)
  Yibon (0)