เภสัชกร (Part-Time)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
– มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และรักวิชาชีพเภสัชกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ โดยรับผิดชอบจ่ายยา ให้คำแนะนำ คำปรึกษาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เวลาปฏิบัติงาน: บริษัทเป็นผู้กำหนด

ประสบการณ์

ประสบการณ์ร้านยา อย่างน้อย 1 ปี

รายได้

ผลตอบแทนต่อชั่วโมง พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)