เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

– ทำหน้าที่เบิก/โอน/รับสินค้าเวชภัณฑ์
– ดูแลรับผิดชอบเวชภัณฑ์ ตรวจนับสต็อกคลังสินค้า
– จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดวางและการเก็บรักษา
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)