เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า
(Inventory Control)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-30 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
– สามารถเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

– ทำหน้าที่เบิก/โอน/รับสินค้าเวชภัณฑ์
– ดูแลรับผิดชอบเวชภัณฑ์ ตรวจนับสต็อกคลังสินค้า
– จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการจัดวางและการเก็บรักษา
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ)

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
  สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)

  Brands
  7amino (0)
  Active (0)
  Alcon (2)
  aLGy (2)
  Amsel (1)
  Bayer (1)
  Beurer (2)
  CDR (2)
  CG210 (2)
  D24 (0)
  Dettol (4)
  Doctor (7)
  Durex (5)
  Ezerra (5)
  Fos (2)
  Futuro (9)
  Hashi (11)
  Hicee (2)
  I-COCO (1)
  ILHWA (0)
  Lynae (2)
  Nipro (9)
  Noal (0)
  O labo (2)
  Omron (1)
  Proflex (14)
  Racer (1)
  Ray (0)
  Renu (3)
  Scagel (3)
  Scholl (1)
  Stada (1)
  Toby (5)
  Tomei (5)
  Vicks (3)
  Vistra (11)
  Yamada (1)
  Yibon (0)