เจ้าหน้าที่ IT Support

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
– มีความรู้ระบบ Network และฐานข้อมูล
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

– ติดตั้ง/ดูแล/แก้ไข Hardware Software Device และระบบ Network ของสำนักงานและสาขา
– แก้ปัญหาการใช้งานและให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิคแก่ End User
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ Network

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)