เจ้าหน้าที่ไอที
(IT Support)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
– มีความรู้ระบบ Network และฐานข้อมูล
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

– ติดตั้ง/ดูแล/แก้ไข Hardware Software Device และระบบ Network ของสำนักงานและสาขา
– แก้ปัญหาการใช้งานและให้คำปรึกษาข้อมูลทางเทคนิคแก่ End User
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ)

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านระบบ Network

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
  สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)

  Brands
  7amino (0)
  Active (0)
  Alcon (2)
  aLGy (2)
  Amsel (1)
  Bayer (1)
  Beurer (2)
  CDR (2)
  CG210 (2)
  D24 (0)
  Dettol (4)
  Doctor (7)
  Durex (5)
  Ezerra (5)
  Fos (2)
  Futuro (9)
  Hashi (11)
  Hicee (2)
  I-COCO (1)
  ILHWA (0)
  Lynae (2)
  Nipro (9)
  Noal (0)
  O labo (2)
  Omron (1)
  Proflex (14)
  Racer (1)
  Ray (0)
  Renu (3)
  Scagel (3)
  Scholl (1)
  Stada (1)
  Toby (5)
  Tomei (5)
  Vicks (3)
  Vistra (11)
  Yamada (1)
  Yibon (0)