Web Developer

เปิดรับสมัคร Junior | Senior Web Developer

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– มีความรู้ ความเข้าใจ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Design) เป็นอย่างดี
– มีพื้นฐานการเขียน framwork เช่น Laravel, Yii, jQuery
– มีความรู้ ความเข้าใจ การเขียน Unit Test
– มีพื้นฐานและเข้าใจหลักการเขียนแบบโปรแกรมแบบ Clean Code
– ใจรัก สนุก และอยากเรียนรู้ภาษา และแพลตฟอร์มใหม่ๆ

หน้าที่รับผิดชอบ

– พัฒนา Web & Mobile Application ทั้ง Frontend และ Backend
– พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP, C++, C#, Java, Objective-C, HTML5, CSS3 and Javascript ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูล เช่น MySQL

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี เงินรางวัลจากการขาย ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านเขียนโปรแกรม

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)