เจ้าหน้าที่การตลาด

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
– มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และการจัดการ
– มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

– คิดและสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
– ทำแผนวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้า
– อัพเดตเนื้อหา โปรโมชั่น สินค้าใหม่ในช่องทางออนไลน์สม่ำเสมอ
– ติดตามผลงานการตลาดที่ได้เกิดขึ้นและนำมาทำรายงานเพื่อพัฒนาต่อไป
– ประสานงานการตลาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ประสบการณ์การตลาดด้านธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1-3 ปี

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)