เจ้าหน้าที่การตลาด
(Marketing Executive)

คุณสมบัติเบื้องต้น

– ชาย/หญิง สัญชาติไทย
– อายุ 22-35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
– มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผน และการจัดการ
– มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
– มีความขยัน อดทน เรียนรู้ รักความก้าวหน้า

หน้าที่รับผิดชอบ

– คิดและสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์
– ทำแผนวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า และต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้า
– อัพเดตเนื้อหา โปรโมชั่น สินค้าใหม่ในช่องทางออนไลน์สม่ำเสมอ
– ติดตามผลงานการตลาดที่ได้เกิดขึ้นและนำมาทำรายงานเพื่อพัฒนาต่อไป
– ประสานงานการตลาดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาปฏิบัติงาน

จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น. (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ)

สวัสดิการ

ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหต ประกันชีวิต โบนัสประจำปี ส่วนลดของพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน การฝึกอบรมด้านความรู้ วันหยุดพักร้อนประจำปี 7 วัน

ประสบการณ์

ประสบการณ์การตลาดด้านธุรกิจค้าปลีก อย่างน้อย 1-3 ปี

รายได้

ตามความสามารถและประสบการณ์

กรอบใบสมัครงานได้ที่นี่
  สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 092-4909922 (จ-ศ 9:00-18:00)

  Brands
  7amino (0)
  Active (0)
  Alcon (2)
  aLGy (2)
  Amsel (1)
  Bayer (1)
  Beurer (2)
  CDR (2)
  CG210 (2)
  D24 (0)
  Dettol (4)
  Doctor (7)
  Durex (5)
  Ezerra (5)
  Fos (2)
  Futuro (9)
  Hashi (11)
  Hicee (2)
  I-COCO (1)
  ILHWA (0)
  Lynae (2)
  Nipro (9)
  Noal (0)
  O labo (2)
  Omron (1)
  Proflex (14)
  Racer (1)
  Ray (0)
  Renu (3)
  Scagel (3)
  Scholl (1)
  Stada (1)
  Toby (5)
  Tomei (5)
  Vicks (3)
  Vistra (11)
  Yamada (1)
  Yibon (0)